სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ 2018 წელს დააფინანსა 26 სტუდენტი

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის  2018 წლის 9 იანვრის N7/1  ბრძანებით  დამტკიცებული სტუდენტების სწავლების დაფინანსების წესის შესაბამისად .ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ 25 სტუდენტს სწავლების დაფინანსებაში გაეწია ფინანსური დახმარება 729 ლარის ოდენობით, ხოლო ერთ სტუდენტს –  675 ლარის ოდენობით

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია