ოკუპირებულ  რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს …

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის №77 ბრძანების შესაბამისად დაიწყო ოკუპირებულ
Read More...

ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების ერთიანი ეროვნული გამოცდების გავლის გარეშე უმაღლეს…

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის№77 ბრძანების შესაბამისად მიმდინარე წლის 1 აგვისტოდან იწყება ოკუპირებულ რეგიონშიმცხოვრები აბიტურიენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანიეროვნული გამოცდების
Read More...

დევნილი სტუდენტების დაფინანსება

2022 წლის 15 თებერვლის ჩათვლით, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაშიმიიღება განცხადებები იმ სტუდენტთა დაფინანსების შესახებ, რომლებიცუმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში ჩარიცხული არიან ერთიანიეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, არ
Read More...

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსება

2021 წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტით
Read More...

დევნილ სტუდენთა დაფინანსება

2021 წლის 20 იანვრიდან 26 თებერვლის ჩათვლით სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციაში მიიღება განცხადებები იმ სტუდენტთა დაფინანსების შესახებ, რომლებიც ჩარიცხული არიან ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე, არ აქვთ მინიჭებული სრული
Read More...

რა შეზღუდვები წესდება 28 ნოემბრიდან საქართველოში

საქართველოში არსებული ეპიდემიოლოგიური ვითარების გათვალისწინებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით მოქმედმა უწყებათაშორისმა საკოორდინაციო საბჭომ ქვეყანაში მოქმედი წერტილოვანი შეზღუდვების გამკაცრებისა და გაფართოების გადაწყვეტილება მიიღო.
Read More...

ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მცხოვრები პირებისათვის დაიწყო რეგისტრაცია სამაგისტრო პროგრამებზე ჩასარიცხად

  საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 21 სექტემბრის №101/ნ ბრძანების შესაბამისად დაიწყო ოკუპირებულ  რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში საერთო სამაგისტრო  გამოცდების გავლის 
Read More...

სოციალური პროგრამის ფარგლებში სტუდენტთა დაფინანსება

            2020 წელს საქართველოს უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგების საფუძველზე აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო
Read More...

ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები აბიტურიენტების უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში უგამოცდოდ…

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2020 წლის 7 ივლისის №77 ბრძანების შესაბამისად დაიწყო ოკუპირებულ რეგიონში მცხოვრები
Read More...
საკონტაქტო ინფორმაცია