ოკუპირებული რეგიონიდან დევნილი სტუდენტების დაფინანსება

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის წარდგინებით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2018 წლის 20 დეკემბრის №620  ბრძანებით,  სოციალური პროგრამის ფარგლებში სახელმწიფო სასწავლო გრანტი მიენიჭა სამხრეთ ოსეთიდან დევნილ  94  სტუდენტს.

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია