სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა დევნილ პენსიონერებს გაუწია სასურსათო ფორმით დახმარება.

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ  ოკუპირებული ტერიტორიიდან იძულებით გადაადგილებულ მარტოხელა დევნილ პენსიონერებს გაუწია სასურსათო ფორმით დახმარება.

კერძოდ, 22 (ოცდაორი) მარტოხელა პირს  ერთ სულზე გადაეცა შემდეგი დასახელების კვების პროდუქტები:

  1. ფქვილი -1(ერთი) ტომარა (25 კგ);
  2. შაქარი – 5 (ხუთი) კგ;
  3. წიწიბურა – 5 (ხუთი) კგ;
  4. ზეთი – 5 (ხუთი) ლიტრი;
  5. ბრინჯი – 5 (ხუთი) კგ;

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია