სამხრეთ ოსეთიდან იძულებით გადაადგილებული სტუდენტების სწავლების დაფინანსება

0
2333

საქართველოს უმაღლეს სა­განმანათლებლო დაწესებულებებში ერთიანი ეროვნული გამოცდების შედეგად აკრედიტებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო პროგრამებზე ჩარიცხულ სტუდენტთა  დაფინანსების ოდენობა და პირობები განისაზღვრა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის 2021 წლის  №15/1 ბრძანებით დამტკიცებული სტუდენტების სწავლების დაფინანსების წესით.

35 სტუდენტმა დაფინანსების მოსაპოვებლად მიმართეს სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას. აქედან 33 სტუდენტმა დააკმაყოფილა ზემოაღნიშნული ბრძანების კრიტერიუმები, თითოეულმა მათგანმა სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციისგან მიიღო ერთჯერად ფინანსური დახმარება 600 ლარის ოდენობით

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here