სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს UNDP-ს კვლევაში

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა მონაწილეობა მიიღეს გაეროს განვითარების პროგრამისა (UNDP) და ევროკავშირის (EU), დიდი ბრიტანეთისა და შვედეთის მთავრობების მხარდაჭერით განხორციელებულ საჯარო მოხელეთა დამოკიდებულების, ქცევისა და პრაქტიკის საბაზისო კვლევაში, ადამიანის უფლებების და გენდერული თანასწორობის საკითხების მიმართ.


კვლევა მიზნად ისახავს გამოკითხვისა და ინტერვიუების ჩატარებას საჯარო დაწესებულებებში მთელი ქვეყნის მასშტაბით, როგორც ცენტრალურ, ასევე ადგილობრივ დონეზე. კვლევის საველე (გამოკითხვას) სამუშაოს ატარებს „გამოყენებითი კვლევების კომპანია ARC“.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

საკონტაქტო ინფორმაცია