კვირა, აგვისტო 25, 2019
  იძულებით გადაადგილებულ პირთა საკითხების სამსახური 

 ელ. ფოსტა: idp.soa.gov.ge

საკონტაქტო პირი : გონერი კაპანაძე

ტელ: + 995 595 97 27 87


ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახური

ელ. ფოსტა: Healthcare.soa.gov.ge

საკონტაქტო პირი : თამაზ ბესტაევი

ტელ:2 61 48 28

მობ: 599 97 93 91


განათლების სამსახური

ელ. ფოსტა: education.soa.gov.ge

საკონტაქტო პირი : სოსო ცოტნიაშვილი

ტელ: + 995 595 95 82 00

მისამართი: საქართველო, თბილისი, პეტრე ქავთარაძის ჩიხი N1 , თბილისი 0186

ტელ:  (+995 32) 93 53 01

ელ. ფოსტა: info@soa.gov.ge