ოთხშაბათი, მაისი 18, 2022

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის დახმარება ცხინვალის რეგიონიდან იძულებით გადაადგილებულ პირებს

166 ოჯახს გორიდან, რომლებმაც იძულებით დატოვეს ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონი, სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციის თანამშრომლებმა...

გაზის გამათბობლების დამონტაჟება დევნილების დასახლებაში (წინამძღვრიანთკარი)

მცხეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ წინამძღვრიანთკარში კომპაქტურად ჩასახლებული დევნილი მოსახლეობის საყოფაცხოვრებო პირობების გასაუმჯობესებლად სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციამ 53...

დევნილი ოჯახის სახლის რეაბილიტაცია

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციას დახმარების თხოვნით მიმართა დევნილმა ქალბატონმა ლამარა ოთინაშვილმა, რომელსაც ხანძრის შედედგად დაეწვა საცხოვრებელი...

საქელმოქმედო აქცია ნიქოზში

https://www.youtube.com/watch?v=xeyhAM07wpE&feature=youtu.be

24 ნოემბერს ოსურ-ქართული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოს პარლამენტში გაიმართა

24 ნოემბერს ოსურ-ქართული ურთიერთობებისადმი მიძღვნილი ღონისძიება საქართველოს პარლამენტში გაიმართა. მას დაესწრნენ საქართველოს პარლამენტის, მთავრობის, სამხრეთ...

სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია

შესაბამისი განცხადებების განხილვის მიზნით საჭირო

დოკუმენტების ჩამონათვალი:

 1. დახმარების მაძიებელი პირის განცხადება;
 2. პირადობის მოწმობა;
 3. დაბადების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში);
 4. სკოლის ატესტატის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 5. უმაღლესი ან პროფესიული სასწავლებლიდან დიპლომის ასლი (არსებობის შემთხვევაში);
 6. სსრკ სიმბოლიკიანი პასპორტი (არსებობის შემთხვევაში);
 7. სამხედრო ბილეთი (არსებობის შემთხვევაში);
 8. საბინაო წიგნი (არსებობის შემთხვევაში);
 9. ქორწინების მოწმობა (არსებობის შემთხვევაში);
 10. შრომის წიგნაკი (არსებობის შემთხვევაში);
 11. საინფორმაციო ბარათი (იუსტიციის სახლიდან);
 12. ნოტარიულად დამოწმებული აქტი (2 ან მეტი პირის მიერ) თქვენი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების ფაქტის შესახებ (სანოტარო აქტში უნდა იყოს აღნიშნული მოქალაქის მუდმივად ცხოვრების ფაქტი შესაბამისი წლების მითითებით, მის მიერ მითითებული მისამართიდან, რომელიც დამოწმებული იქნება ორი დევნილის მიერ);
 13. ტერიტორიული ორგანოდან ცნობა და დასკვნა თქვენი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე მუდმივად ცხოვრების ფაქტის შესახებ ( წლების მითითებით-გრაფა ეხება 1991 წლიდან ოკუპირებულ სოფლებს);
 14. დევნილობის სტატუსის აღდგენის შემთხვევაში (დევნილის მოწმობის ასლი, არსებობის შემთხვევაში);
 15. ოჯახის წევრების პირადობისა და დევნილობის მოწმობების ასლები (არსებობის შემთხვევაში).
 16. სხვა დოკუმენტები, რომლებიც დაეხმარება კომისიას პირის შესაბამის მისამართზე  მუდმივად ცხოვრების ფაქტზე მსჯელობაში.
 17. Oორი ფოტოსურათი (3/4) .

 

ტელეფონი: 595 95 80 83 – თეა

განცხადების ანკეტა

Contact